Một trong những yếu tố tạo nên thành công của một bài luận SAT thành công - đạt bộ ba 8 điểm cho cả 3 tiêu chí Đọc, Viết và Phân tích - là sự sắp xếp. Tuy nhiên học sinh thường không coi trọng yếu tố này và không để tâm nhiều đến phương pháp kết nối những ý tưởng của mình trong bài luận. Không có quy tắc đúng hay sai trong việc sắp xếp ý tưởng cho một bài luận SAT nhưng ở đây chúng ta sẽ thảo luận hai cấu trúc dễ nắm nhất. Hai cấu trúc bài luận SAT sẽ mang đến sự thay đổi tích cực cho rất nhiều học sinh đặt mục tiêu đạt điểm tuyệt đối phần SAT Essay.

cấu trúc bài luận SAT


Liệu tôi có đủ thời gian để lên kế hoạch cho cấu trúc bài luận của mình?

Yêu cầu của bài luận SAT là bạn phải viết trong vòng 50 phút, trong thời gian này  bạn có nhiệm vụ phải đọc một bài viết hoặc một bài luận của một tác giả để tìm ra những công cụ hùng biện và các kỹ thuật thuyết phục mà tác giả sử dụng và viết một bài luận có cấu trúc tốt, đầy đủ phân tích cách tác giả đưa ra lập luận của họ. Mặc dù 50 phút có vẻ là khoảng thời gian khá nhiều so với giới hạn 40 phút trong bài thi ACT, hầu hết các học sinh hy vọng đạt điểm 8 tuyệt đối cho bài luận sẽ thường cảm thấy mỗi giây trong 50 phút đó đều hết sức quý giá. Để tận dụng tốt nhất có thể thời gian để thực sự viết một bài luận, bạn không nên dành 30 phút chỉ để lên kế hoạch cho bài luận của mình. Mục đích HOLA đưa ra bài viết này là để giới thiệu cho bạn hai cấu trúc bài luận SAT thông dụng và hiệu quả nhất mà một khi đã nắm được bạn sẽ cảm thấy hết sức trực quan, và do đó sẽ tạo ra một cấu trúc bài luận một cách tự nhiên.

Cấu trúc #1: Ba công cụ thuyết phục

Phương pháp đầu tiên xây dựng cấu trúc một bài luận sẽ theo hướng như sau:

Đoạn văn đầu tiên nên có một phần giới thiệu, trong đó chúng ta đề cập 1) tác giả của bài viết bạn đang phân tích, 2) luận điểm của tác giả là gì, và 3) ba công cụ hùng biện và kỹ thuật thuyết phục bạn sẽ phân tích. Hãy đảm bảo liệt kê những phương pháp hùng biện và kỹ thuật thuyết phục người đọc theo thứ tự bạn sẽ thảo luận chúng ở phần sau. Nếu bạn viết phần mở đầu đúng, bạn sẽ cho người đọc có cái nhìn rõ ràng về cấu trúc bạn viết luận.

Đoạn văn thứ hai sẽ bắt đầu với một câu chủ đề giới thiệu về biện pháp hùng biện hoặc kỹ thuật thuyết phục bạn chọn để phần tích đầu tiên. Trong các câu tiếp theo trong đoạn thứ hai, bạn có thể trích dẫn những ví dụ cụ thể về công cụ lập luận hoặc kỹ thuật thuyết phục của tác giả. Sau đó bạn sẽ phân tích và khai thác những ví dụ bạn đã chọn, giải thích hiệu quả của chúng đối với người đọc. Không phải chỉ nói rằng nó rất thuyết phục là xong. Bạn cần phải làm rõ bằng cách nàotại sao chúng có tính thuyết phục. Hãy đặt mình vào vị trí của người đọc. Người đọc có thể nghĩ gì, cảm nhận, giả định hoặc kết luận gì, một cách vô thức hay cố ý qua những công cụ lập luận và kỹ thuật thuyết phục của tác giả? Hãy chắc chắn rằng bạn tạo ra sự cân bằng giữa trích dẫn ví dụ và phân tích. Không ai muốn đọc một bài luận mà 99% là trích dẫn ví dụ từ bài đọc. Một nguyên tắc nhỏ bạn có thể áp dụng là đối với mỗi câu có chứa một câu trích dẫn, bạn nên sử dụng gấp đôi ý kiến cá nhân của mình sau đó. Điểm yếu lớn nhất của học sinh trong bài luận SAT là không thể phân tích đủ sâu. Đơn giản chỉ ra sự thuyết phục là chưa đủ. Bạn nhất định phải cung cấp những phân tích hấp dẫn và sâu sắc, càng phức tạp càng tốt.

Đoạn văn thứ ba sẽ làm giống như đoạn văn thứ hai, trừ việc chúng sẽ tập trung vào biện pháp lập luận hoặc kỹ thuật thuyết phục thứ hai bạn chọn. Một điều quan trọng bạn cần nhớ là công cụ lập luận và kỹ thuật thuyết phục có thể đến từ bất cứ đâu trong văn bản gốc. Bận có thể sắp xếp những ví dụ cho công cụ 1, 2 và 3 theo trình tự thời gian hoặc theo trình tự mức độ quan trọng của chúng nếu bạn muốn. Nhớ rằng việc nắm vững nguyên tắc của cấu trúc sắp xếp này tuy vậy là để giới hạn sự tập trung của bạn vào một công cụ lập luận vào mỗi đoạn văn theo thời gian.

Đoạn văn thứ tư cũng làm tương tự hai đoạn văn trên nhưng là để giới thiệu và phân tích ví dụ về công cụ lập luận và thuyết phục thứ ba.

Cuối cùng, đoạn văn thứ năm sẽ dùng để đưa ra kết luận của bạn. Trong kết luận của mình, hãy tóm tắt ngắn gọn những biện pháp lập luận và thuyết phục bạn đã phân tích, và kết thúc bằng cách một lần nữa khẳng định quan điểm của bản thân về lập luận của tác giả. Nếu có những kỹ thuật thuyết phục hoặc các công cụ lập luận hay các yếu tố phong cách bạn nhận thấy nhưng chưa phân tích, bạn cũng có thể đề cập đến sự thật đó trong kết luận của mình. Làm như vậy sẽ chỉ ra rằng bạn đã nhận biết các yếu tố khác để phân tích nhưng bạn biết giới hạn bài luận của mình với các kỹ thuật và chiến lược nổi bật nhất. 


Cấu trúc #2: Đưa ra kết mở

Để sử dụng cấu trúc này, bạn sẽ muốn xác định những công cụ lập luận, kỹ thuật thuyết phục nổi bật nhất, và yếu tố phong cách của tác giả để đưa vào phần giới thiệu nhưng bạn cũng cần làm rõ bạn sẽ trình bày mỗi luận điểm theo trình tự thời gian, cuối theo dòng chảy của bài viết. Kết cấu bài luận theo cấu trúc này thậm chí còn nhẹ nhàng hơn so với cấu trúc thứ nhất, nhưng (một cách nghịch lý) nó phù hợp với những với người đọc và người viết rất tốt, bởi vì nó liên quan đến việc liên tục đưa những đánh giá những gì bạn phân tích và điều này đòi hỏi kỹ năng kết nối ý tưởng và chuyển đổi ý tưởng cao hơn. Ngay cả những nhà phê bình tốt nhất cũng không thể đưa ra tất cả những gì cần phân tích cho một bài viết, vì vậy điều quan trọng là đừng cố gắng che đậy mọi thứ. Thay vào đó, hãy đưa ra những bình luận sâu sắc và tinh tế nhất về những luận điểm thuyết phục nhất của tác giả.

Cấu trúc bài luận

Trong đoạn văn đầu tiên, giới thiệu tên tác giả, tiêu đề bài viết và viết lại lập luận của tác giả. Sau đó cho người đọc biết rằng bài viết của bạn sẽ tập trung vào (nhưng không giới hạn bởi) X, Y, và Z.

Trong đoạn văn thứ hai, thảo luận đoạn văn đầu hoặc một vài đoạn văn đầu của tác giả. Tưởng tượng rằng bạn là một người bình luận, nói với khán giả điều tác giả đang viết và Tại sao chúng thật khéo léo và hiệu quả. Đây là một ví dụ cho cấu trúc viết này:

[...] begins by establishing a strong formal tone, taking on a solemn register with words like A, B, and C. The effect of this tone is [...], making the reader feel [...]. Next, the author appeals to logos, citing D, allowing the reader to conclude [...]. Doing so is a particularly brilliant move on the part of the author because of [...]

Trong đoạn văn thứ ba, tương tự, đưa ra ý kiến đánh giá, bình luận về chiến thuật thuyết phục độc giả tác giả sử dụng trong đoạn thứ hai hoặc những đoạn văn sau, tiếp tục tập trung vào những điểm hay và thuyết phục nhất của tác giả. Hãy đảm bảo bạn kết nối những ý tưởng với nhau bằng những từ và cụm từ nối phù hợp. Vì bạn đang viết theo trình tự thời gian, những từ như “next”, “then”, “after which”, “having established x,” “follows up with,” “juxtaposes,”... sẽ giúp người đọc định hướng được bài luận và thuyết phục họ rằng bạn rất nhạy cảm với cách tác giả tranh luận.

Trong đoạn văn thứ tư, phân tích đoạn văn thứ ba hoặc một vài đoạn văn của tác giả.

Hãy kết thúc bằng đoạn văn thứ năm, trong đó bạn tóm tắt lại những yếu tố thuyết phục chủ yếu bạn đã phân tích và khẳng định lại phương pháp và tại sao tác giả lại viết được một bài tranh luận hấp dẫn như vậy. 


Cấu trúc nào phù hợp nhất với bạn?

Bất kỳ cấu trúc nào, miễn là được viết tốt, sẽ đặt nền tảng cho bài luận SAT thành công - có lẽ một trong hai cấu trúc có thể giúp bạn đạt được điểm 8. Nói chung, mặc dù vậy, học sinh thường được khuyến khích sử dụng cấu trúc đầu tiên bởi đó là cách dễ hơn để tránh việc viết lan man. Với những học sinh có khả năng viết tốt và thích tập trung ngay vào việc phân tích có thể sử dụng cấu trúc thứ hai để bộc lộ năng lực của bản thân.

 
Biên tập: Thảo Nguyên