Câu hỏi thường được đặt ra khi một ai đó bắt đầu học SAT là: Điểm SAT được tính như thế nào? Hay cụ thể hơn, các raw score (điểm thô) được tổng hợp lại thành thang điểm (scaled score) từ 200 đến 800 ra sao? Nếu như còn băn khoăn về câu trả lời, thì bài viết này sẽ là lời giải đáp chính xác nhất. Bạn sẽ hiểu cách cấu thành nên thang điểm SAT từ những phần nhỏ lẻ và cách để sử dụng thông tin này sao cho hữu ích. 
 
1. Tổng quan

Kỳ thi SAT có hai phần chủ yếu - Evidence-Based Reading and Writing (EBRW), và Math. Bạn có thể đạt 200 đến 800 điểm từ mỗi phần trên tổng số 1600 điểm của bài SAT mới. (Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về bài SAT cũ, bài cuối cùng được tổ chức vào tháng 1 năm 2016 trên thang điểm 2400, bạn có thể học cách tính điểm SAT và cách phân tích kết quả SAT của bạn ở đây.)

Scaled score từ 200 đến 800 được tổng hợp từ raw score bạn nhận được ở mỗi phần nhỏ. Raw score đơn giản chỉ là số câu hỏi bạn trả lời đúng. Câu hỏi bị bỏ qua hoặc trả lời sai không được cộng hoặc trừ khỏi raw score của bạn.

Vậy làm thế nào raw score trở thành scaled scores? Nó được thông qua một quá trình mà College Board gọi là quá trình cân bằng (equating): “Equating đảm bảo các hình thức kiểm tra khác nhau hay khả năng của những học sinh được kiểm tra sẽ không ảnh hưởng đến điểm số của bạn. Equating giúp so sánh được các học sinh đến từ mọi nơi khi làm các đề thi không giống nhau.” Nói cách khác, equating không bẻ cong điểm số của bạn liên quan đến các thí sinh khác vào ngày bạn kiểm tra. Equating kiểm soát các biến số nhỏ giữa các ngày thi SAT khác nhau để đảm bảo rằng điểm số phản ánh được khả năng của thí sinh trong tất cả các ngày thi. Ví dụ, một bài thi SAT Math 600 vào tháng 3 phải thể hiện năng lực tương tự như một bài SAT Math 600 tháng 5. Vì vậy, nếu bài kiểm tra tháng 5 khó hơn đối với học sinh, raw-score để tính scaled-score sẽ được điều chỉnh sao cho dù raw score thấp hơn một chút, tổng điểm scaled score vẫn đạt được 600.

Vì cơ chế equating luôn thay đổi giữa những bài kiểm tra để giữ cho điểm số bằng nhau, ta không thể khẳng định chắc chắn cách thức chuyển raw score sang scaled score. Điều này dấy lên một nghi hoặc "Đường cong SAT có thực sự tồn tại?". Tuy nhiên, College Board có đưa ra một mức thang chuyển đổi, để bạn mường tượng được mức raw score cần thiết để đạt được mức scaled score nhất định.

Trong khi chưa có bảng chia điểm số chính thức, mình có thể sử dụng các bảng điểm chuyển từ raw sang scaled score trên College Board’s free SAT practice tests để ước lượng cho mẫu bài thi SAT mới. Bạn sẽ nhận ra các bảng này có khác nhau một chút: ví dụ, raw score 57 sẽ cho bạn 800 điểm hoàn hảo trong Test 4 nhưng không phải Test 1. Như chúng mình đã thảo luận ở trên, mỗi bài kiểm tra dù có sự khác biệt về độ khó, nhưng 800 điểm của bài này vẫn giống như 800 của bài kia. Trong trường hợp này, phần Math trên Test 4 khó hơn, nên bạn dù có lỡ một điểm nhưng vẫn đạt được 800 điểm.

Đừng lo, chúng mình sẽ giải thích kỹ từng phần để bạn biết cách đọc những bảng này.
Test 1 Score Conversion Table


 
Test 4 Score Conversion Table

 
Tiếp theo, chúng mình sẽ bóc tách cơ chế ghi điểm theo từng phần, để giúp bạn có chuẩn bị tốt nhất cho mỗi phần của bài kiểm tra.
 
2. Cách tính điểm phần Math

Cách tính điểm số của bạn trên SAT Math tương đối đơn giản. Mình sẽ hướng dẫn bạn từng bước để từ raw score có thể tính điểm scaled score từ 200 đến 800.
 
1. Tìm ra raw score của bạn trên từng phần của hai phần thi Math (No Calculator và Calculator). Đây chỉ là tổng số câu hỏi bạn trả lời đúng. Phần No Calculator có 20 điểm, trong khi phần Calculator có 38 điểm. Câu hỏi trống hoặc sai không cộng hoặc trừ điểm của bạn. Đối với các câu trả lời Grid-In, nơi bạn điền vào câu trả lời thay vì chọn A, B, C hoặc D, hãy nhớ rằng có thể có một những cách khác nhau để viết cùng một câu trả lời (ví dụ, 3/5 cũng có thể được viết là 0,6).
- Theo như ví dụ, cứ cho là mình làm Practice Test 1. Sau khi kiểm tra, mình đếm được 15 câu đúng ở phần No Calculator, và 25 câu đúng ở phần Calculator. Mình bỏ qua những câu trả lời sai hoặc để trống vì dù sao mình cũng không bị trừ điểm.
 
2. Cộng raw score phần No-Calculator với Calculator. Đây là điểm raw score cuối cùng của phần Math, cao nhất là 58 điểm. 
- Tiếp tục với ví dụ trên, mình cộng 15 điểm của phần No Calculator với 25 điểm của Calculator sẽ ra tổng raw score Math là 40.
 
3. Sử dụng bảng, tìm khoảng scaled score từ 200-800 tương ứng với raw score của mình.
- Vì mình làm Practice Test 1 nên mình sẽ dùng Table 1, 40 điểm raw score của mình sẽ quy đổi thành 610 scaled score. 4. Nếu bạn không dùng College Board's practice tests? Nếu bạn đang tính điểm mà không có bảng quy đổi, hay bạn chỉ muốn biết mình cần bao nhiêu raw score để đạt được một số điểm nhất định, hãy nhìn cả hai bảng và tự ước lượng. Ví dụ, khi nhìn vào bảng 4, mình sẽ thấy 40 raw score sẽ cho mình 670 điểm! Dựa vào đó, mình biết nếu đạt được 40 điểm raw score trong phần Math, chắc chắn scaled scores sẽ rơi khoảng khoảng bằng hoặc hơn 600. Chúng mình sẽ nói thêm về vấn đề này trong phần sau!

 
3. Cách tính điểm phần Evidence-Based Reading and Writing Score

Cách tính EBRW scaled score hơi rắc rối hơn so với phần Math, vì bạn phải cộng cả hai phần Reading and Writing với nhau. Hãy cùng xem nhé. 
 
1. Cách tính raw score phần SAT Reading. Đây chỉ là tổng số câu bạn trả lời đúng. Trả lời sai hoặc bỏ trống đều không được cộng hoặc trừ điểm. Điểm raw score cao nhất có thể đạt là 52.
- Tiếp tục với ví dụ làm Practice Test 1, mình trả lời được 39 câu đúng, nên raw score phần Reading của mình là 39.
 
2. Cách tính raw score phần SAT Writing. Đây chỉ là tổng số câu bạn trả lời đúng. Trả lời sai hoặc bỏ trống đều không được cộng hoặc trừ điểm. Điểm raw score cao nhất có thể đạt là 44.
- Mình làm được đúng 35 câu trong phần Writing nên raw score phần này là 35.
 
3. Tìm “scaled score” phần Reading trong bảng. Số điểm là từ 10 đến 40.
- Từ Table 1, 39 Reading raw score sẽ thành 32 scaled score.
 
4. Tìm “scaled score” phần Writing trong bảng. Số điểm là từ 10 đến 40.
- Từ Table 1, 35 Reading raw score sẽ thành 32 scaled score.5. Cộng Reading and Writing scaled scores vào với nhau. Bạn sẽ có số điểm dao động từ 20 đến 80.
- Vì mình có 32 scaled score trong cả Reading và Writing, nên 32 + 32 = 64 điểm.
 
6. Nhân scaled score của bạn với 10. Scaled score cuối cùng sẽ ở khoảng 200 đến 800.
- Mình nhân 64 với 10 sẽ ra 640. Đây là điểm cuối cùng của phần Evidence-Based Reading and Writing score.
 

Cuối cùng, mình có thể tính tổng điểm SAT, bằng cách cộng điểm Math (610) với điểm EBRW (640) sẽ ra: 610 + 640 = 1250. Không quá tệ!
 
4. Subscores

Chưa hết, còn nữa! Bài SAT kiểu mới còn có subscores: Hai phần - đánh giá khả năng của từng môn học khác nhau (Lịch sử/Khoa học xã hội), và Bảy phần - chia các phần Math, Reading, và Writing thành nhỏ hơn (và đặt tên rất sáng tạo!), ví dụ như "Heart of Algebra." Bạn có thể đọc sâu hơn về Subscores trên the Redesigned SAT website.

Chúng mình sẽ giải thích cách tính subscores và giải thích tại sao nó không quan trọng bằng các điểm thành phần chính.
 
Cross-test scores: Phân tích lịch sử / nghiên cứu xã hội và phân tích khoa học (Analysis in History/Social Studies and Analysis in Science)

Để tính cross-test scores, bạn cần có câu trả lời chi tiết cho các câu hỏi được đánh dấu thuộc mục cross-test scores, vì chúng đến từ tất cả các phần khác nhau của bài kiểm tra. Nếu bạn tham gia các bài kiểm tra thực hành miễn phí của College Board (đã được liên kết ở trên), thì bạn có thể sử dụng các câu trả lời khá chi tiết của họ.
 
Tìm những câu hỏi được đánh dấu thuộc mục History/Social Studies and Science trong phần đáp án. Sau đó, tính raw score cho mỗi phần rồi cộng lại. Phần này có lẽ sẽ hơi nhàm, vì bạn phải đếm các câu hỏi ở nhiều phần khác nhau. Đáp án của College Board's sẽ đi kèm với một bảng để giúp bạn.


Cuối cùng, dùng bảng của họ để tính điểm chốt trong khoảng từ 10 đến 40 dựa vào raw score. Không giống như EBRW, bạn không cộng hai điểm lại và nhân với 10 để ra điểm cuối cùng 200-800. Điểm phần này tách biệt, như một thước đo kỹ năng khoa học và xã hội của bạn.

 
5. Vậy còn bài luận thì sao?

Không giống như bài thi SAT cũ, trong bài thi SAT mới, điểm bài luận được tính riêng, tách biệt với tổng điểm cuối cùng của bạn. (Bạn hoàn toàn có thể đạt tuyệt đối 1600 điểm kể cả khi bài luận rất tệ - nhưng cũng đừng xem nhẹ phần này nhé, chúng ta sẽ bàn thêm về vấn đề này ngay dưới đây!) Điểm bài luận gồm ba phần được tính theo thang điểm từ 2 đến 8: một điểm bài Đọc, một điểm cho bài Phân tích, và một điểm bài thi Viết. Điểm 2 là thấp nhất và điểm 8 là tuyệt đối cho mỗi phần. 
  • Bài thi Đọc sẽ đánh giá khả năng đọc hiểu văn bản của bạn và bạn phải chứng minh được khả năng đó trong bài viết của mình.
  • Bài thi Phân tích sẽ đánh giá khả năng phân tích văn bản của bạn dựa theo gợi ý và kiểm tra xem lập luận của bạn có vững chắc hay không.
  • Bài thi Viết sẽ đánh giá cấu trúc bài luận của bạn có rõ ràng hay không, hay nói cách khác là nó có logic, trôi chảy hay không, và đánh giá khả năng sử dụng ngữ pháp và từ vựng của bạn.
Hai giám khảo sẽ đọc và chấm điểm ba phần Đọc, Phân tíchViết của bạn trên thang điểm từ 1 đến 4. Điểm của hai giám khảo sẽ được cộng lại để ra tổng điểm của mỗi phần trên thang từ 2 đến 8 (điểm của các phần sẽ không được cộng lại với nhau).
 
6. Làm thế nào để tận dụng thông tin này?
 
Giờ bạn đã là chuyên gia tính điểm SAT, làm sao để tận dụng được nó đây? Chúng mình đã khám phá ra bốn cách để lợi dụng điều này cho việc xây dựng kế hoạch học tập thông minh và nâng điểm của bạn.

#1: Xác định mục tiêu Raw Scores 

Bạn có thể dùng bảng chuyển raw sang scaled score của College Board để đặt ta các mục tiêu cho mỗi phần. Ví dụ, nếu bạn muốn đạt scaled score 700 điểm phần toán, bạn nên nhắm tới ít nhất 45 điểm raw score, hoặc 50 cho chắc ăn. Nếu muốn đạt ít nhất 700 cho phần EBRW, vì đây là kết hợp cả Reading và Writing, bạn có thể linh động với mục tiêu raw score của mình. Ví dụ, bạn có thể cố gắng đạt scaled score 35 cho mỗi phần để được tổng là 70. Trong trường hợp này, bạn cần 45 raw points cho Reading và 39 raw points cho Writing.

Nhưng nếu bạn tự tin về phần Writing hơn là Reading. Bạn có thể thử đạt 40 điểm Writing và nhắm tới 30 điểm Reading mà vẫn được tổng 70 điểm, nhân 10 lên sẽ thành 700. Khi ấy, bạn cần 44 raw points cho Writing và 36 raw points cho reading. Vậy nên không cần biết mục tiêu điểm của bạn là gì, sử dụng bảng để xác định raw score sẽ giúp việc học của bạn trở nên dễ kiểm soát hơn và chắc chắn hơn. Biết được mình cần bao nhiêu raw point sẽ giúp bạn tiếp cận từng phần tốt hơn.

(Tiện đây, nếu đang thắc mắc về mức điểm SAT nào bạn nên nhắm tới, hãy thử đọc hướng dẫn của chúng tôi về một điểm SAT tốt.)

#2: Cứ mạnh dạn “đoán bừa”

Vì bài thi SAT mới sẽ không trừ điểm “đoán bừa” nên hãy chắc chắn rằng bạn trả lời hết tất cả các câu hỏi trong mỗi phần trước khi nộp bài - kể cả khi bạn phải tô bừa một câu trả lời nào đó khi sắp hết hết giờ làm bài. Nếu may mắn, có thể bạn sẽ có thêm một hai điểm trong raw score của mình, còn nếu không thì cũng chẳng sao cả. Bạn sẽ không bị trừ điểm cho các câu sai, nên chẳng có gì lý do gì mà không trả lời hết tất cả các câu cả! 

Hãy nhớ rằng: nếu bạn để trống bất cứ câu nào trong phiếu trả lời thì chắc chắn bạn đã bỏ lỡ cơ hội ghi thêm một vài điểm của mình. 

#3: Đừng quá căng thẳng về bài luận... Nhưng cũng đừng gạch nó đi 

Vì điểm luận không được tính vào tổng điểm chính, đừng dành quá nhiều thời gian học SAT cho nó. Điểm tổng hợp cao là điều quan trọng khi đăng ký vào các trường tuyển chọn và để được học bổng. Tuy nhiên, bạn không nên hoàn toàn bỏ qua bài luận. Các trường sẽ đọc nó sau khi điểm SAT của bạn được gửi đi, nên bạn sẽ cần thể hiện bài luận chân thành nhất có thể. Đặc biệt là khi các trường đại học sẽ xem bài luận như ví dụ minh họa cho kỹ năng viết, bạn sẽ cần bài luận thật chất lượng, được chỉnh sửa cẩn thận và thật “chính chủ”, không tạo cảm giác có người khác viết thay cho bạn.

Ý chính: Tổng điểm quan trọng hơn bài luận, và miễn là điểm bài luận không phải một trời một vực so với điểm tổng, bạn sẽ ổn thôi.

#4: Đừng xem thường phần Math 

điểm SAT Math chiếm một nửa tổng số điểm của bạn nên bạn cần phải dành nhiều thời gian cho nó. Không giống như trong bài thi SAT cũ điểm Math chỉ chiếm ⅓ tổng số điểm, với bài thi SAT mới, điểm Math hoàn toàn có thể quyết định tổng điểm của bạn. Hãy thử lấy một ví dụ. Học sinh A làm rất tốt bài thi Reading và Writing, đạt 40 điểm mỗi phần và được 800 điểm tổng. Tuy nhiên, bạn ấy hơi gặp khó khăn trong phần Math, đạt 600 điểm. Tổng điểm của học sinh A là 1400.

Trong khi đó, học sinh B làm rất tốt bài thi môn Toán, đạt 800 điểm, và Reading có scaled score là 40. Nhưng bạn ấy làm phần Writing không được tốt lắm và chỉ có scaled score là 30. Điểm scaled score EBRW là 70 (40 + 30), đồng nghĩa với tổng điểm 700. Vậy học sinh B có tổng điểm tất cả là 1500, cao hơn hẳn!

Nói vậy không có nghĩ chúng mình khuyến khích bạn bỏ qua ReadingWriting. Làm tốt được cả hai phần để có điểm cao cho EBRW vẫn là điều cần thiết. Tuy nhiên, bạn có thể thấy trong ba phần, Math là nặng gánh nhất. Vậy nên Math cần được đầu tư để có một điểm tổng tuyệt vời.

Nguồn: PrepScholar. 
Biên tập: Thảo Nguyên.