feature_green_curve.jpg

Bài kiểm tra trong trường trung học đều dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố nhưng còn kỳ thi SAT thì sao? Liệu có khi nào thời điểm hoặc những người thi cùng đợt lại ảnh hưởng tới kết quả SAT cuối cùng?

Trong bài viết này, chúng ta sẽ trả lời tất cả những câu hỏi liên quan đến đường cong SAT. Đầu tiên, chúng ta sẽ kiểm tra xem đường cong SAT có thật sự tồn tại và thảo luận xem phương pháp chấm điểm bài SAT. Sau đó chúng ta sẽ nhìn vào các xu hướng đường cong SAT và đưa ra những lời khuyên nhỏ giúp bạn tận dụng đường cong SAT.

1. Đường cong SAT có thật sự tồn tại?

Trái ngược hoàn toàn với những gì bạn vẫn nghĩ, không có đường cong SAT nào cả. Điều này có nghĩa là điểm thi SAT không bao giờ bị ảnh hưởng bởi sự thể hiện của các thí sinh trong bài thi. Vì vậy nên ngay cả khi mọi thí sinh đều thể hiện không tốt trong một đợt thi, College Board sẽ không nâng điểm SAT của mọi người lên để bù lại cho số lượng điểm thấp tăng vọt. Hay nói cách khác, bạn sẽ không bao giờ nhận được điểm thi SAT thực tế cao hơn những gì bạn thể hiện trong bài thi bất kể là những thí sinh cùng thi là ai đi chăng nữa.

Nhưng nếu điểm SAT không bị ảnh hưởng bởi những thí sinh khác, vậy hệ thống chấm điểm hoạt động như thế nào? Có phải đạt 800 điểm trong phần Evidence-Based Reading and Writing (EBRW) trong một lần thi có nghĩa là sẽ đạt được điểm tuyệt đối phần EBRW trong lần thi khác? Hay tùy thuộc vào từng ngày thi mà mức độ khó dễ cũng khác nhau?

Để giải thích sự khác biệt nhỏ trong mức độ khó dễ giữa các lần thi SAT, College Board sử dụng một quá trình gọi là quá trình cân bằng (equating). Quy trình này đảm bảo điểm SAT thống nhất xuyên suốt các bài thi và sẽ luôn cho thấy năng lực thực chất của bạn bất kể khi nào bạn thi. Vì vậy điểm 650 phần Math trong một lần thi SAT sẽ luôn luôn tương đương điểm 650 Math trong các lần thi khác - ngay cả khi một bài thi có nhiều câu hỏi Toán dễ hơn.

Theo lời College Board:

“Quá trình này đảm bảo rằng không học sinh nào nhận được ưu thế hay gặp bất lợi vì thi một hình thức nhất định vào một ngày nhất định nào đó, một điểm số 400 trong một hình thức thi này luôn tương đương với một điểm 400 ở hình thức thi khác.”

Through this equating process, or "SAT curves," the College Board can account for slight variations in difficulty among SATs to give test takers on different test dates the same opportunity to achieve their goal scores.

Qua quá trình equating, hay “đường cong SAT”, College Board có thể giải thích những khác biệt nhỏ về độ khó giữa các kỳ thi SAT, giúp những thí sinh trong những ngày thi khác có cơ hội tương đương để đạt được điểm số mong muốn.

Kết quả là, không có thời điểm thi đặc biệt nào giúp bạn đạt điểm tốt hơn những thời điểm khác. Cho dù một bài thi có khó hay dễ, tất cả các kỳ thi SAT đều được cân bằng khiến việc đạt được một điểm số nhất định sẽ luôn luôn đòi hỏi cùng một lượng kiến thức và cùng một sự nỗ lực như nhau.

Bài thi SAT được chấm điểm như thế nào? Và làm sao để cân bằng điểm số?

body_question_mark_blackboard.jpg

2. Quy trình “bẻ cong” điểm SAT diễn ra như thế nào?

Trước khi tìm hiểu rõ hơn về quy trình equating, hãy cùng tóm tắt lại hệ thống chấm điểm của bài thi SAT. Cả hai phần EBRW và Math đều sử dụng thang đo từ 200-800 mỗi phần và khi tổng hợp lại, bạn có thể nhận được điểm cuối cùng trong khoảng 400-1600. Vậy những thang điểm này được tính toán như thế nào?

Trong bài thi SAT (bao gồm cả bài luận), bạn sẽ ghi được một điểm cho mỗi câu trả lời đúng. (Bạn không mất điểm khi trả lời sai hoặc bỏ trống câu hỏi). Tất cả những câu trả lời đúng sẽ cho bạn điểm thô (raw score) cho mỗi phần. Vì vậy nếu bạn trả lời đúng 45 trong 58 câu hỏi phần Toán, điểm thô phần Toán sẽ là 45. Điểm thô sau đó sẽ được chuyển đổi thành điểm chính thức (scaled score) phần Toán.

Tuy nhiên quy trình này tương đối phức tạp đối với phần Đọc và Viết. Cũng như phần Toán, bài làm của bạn trong phần Đọc và Viết cũng được chấm theo điểm thô dựa trên số lượng câu trả lời đúng. Điểm thô sau đó được chuyển đổi thành điểm thi theo thang từ 10-40. Cuối cùng, điểm thi được cộng lại với nhau và nhân với 10 để trở thành điểm phần EBRW (trong thang 200-800 giống với phần Toán)

Tuy nhiên, điểm thô trong một lần thi SAT sẽ không phải luôn luôn chuyển đổi sang cùng scaled score ở lần thi khác. Tại sao có sự khác biệt này? Mỗi kỳ thi SAT sẽ thay đổi chút ít về nội dung và độ khó, và để giải thích những sự thay đổi này, College Board chuyển đổi raw score sang scaled score sử dụng công thức cân bằng cá nhân cho mỗi bài thi. Điều này về cơ bản có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ điểm thô sẽ được chuyển đổi sang scaled score như thế nào trước khi thi.

Điều đó nói rằng, bằng việc nhìn vào bảng chuyển đổi điểm từ một bài thi thử chính thức, chúng ta có thể có thể hình dung được quá trình equating diễn ra như thế nào đối với mỗi bài SAT. Những bảng chuyển đổi này - có hơi khác biệt giữa mỗi bài thi do có sự khác nhau trong công thức equating - cho chúng ta thấy quá trình chuyển đổi từ điểm thô sang scaled score cho những phần khác nhau trong bài thi.

Hai bảng dưới đây được xây dựng dựa trên bảng chuyển đổi điểm cho Practice Test #6Practice Test #7  (cả hai là bản sao của kỳ thi SAT thật).

Bảng chuyển đổi điểm thô SAT Practice Test #6

Điểm thô

Điểm phần Toán

Điểm phần Đọc

Điểm phần Đọc và Viết

0

200

10

10

1

200

10

10

2

210

10

10

3

230

10

11

4

250

11

11

5

260

12

12

6

280

13

13

7

290

14

14

8

310

15

15

9

320

15

16

10

330

16

16

11

340

17

17

12

350

17

18

13

360

18

18

14

380

18

19

15

390

19

20

16

400

19

20

17

410

20

21

18

420

20

22

19

430

21

23

20

440

21

23

21

450

22

24

22

460

22

25

23

470

23

25

24

490

23

26

25

500

24

27

26

510

24

27

27

510

25

28

28

520

25

28

29

530

26

29

30

530

26

30

31

540

27

30

32

550

27

31

33

560

28

31

34

570

28

32

35

580

29

33

36

590

29

34

37

590

30

34

38

600

30

35

39

610

31

36

40

620

31

36

41

630

32

38

42

640

33

39

43

650

33

39

44

660

34

40

45

670

35

 

46

670

36

 

47

680

37

 

48

690

37

 

49

700

38

 

50

710

39

 

51

720

40

 

52

730

40

 

53

740

   

54

760

   

55

770

   

56

780

   

57

790

   

58

800

   

Source: Scoring Your SAT Practice Test #6

đường cong SAT có thật không?

Bảng chuyển đổi điểm thô SAT Practice Test #7

Điểm thô

Điểm Toán

Điểm Đọc

Điểm thi Viết và Ngôn ngữ

0

200

10

10

1

200

10

10

2

210

10

10

3

230

10

10

4

250

11

11

5

260

12

12

6

280

13

12

7

290

14

13

8

310

15

14

9

320

15

15

10

330

16

15

11

350

17

16

12

360

17

17

13

370

18

18

14

380

18

18

15

390

19

19

16

400

20

19

17

420

20

20

18

430

21

21

19

430

21

22

20

440

22

22

21

450

22

23

22

460

23

24

23

470

23

25

24

480

24

25

25

490

24

26

26

500

25

26

27

510

25

27

28

510

26

28

29

520

26

29

30

530

27

29

31

530

27

30

32

540

28

31

33

550

28

31

34

550

29

32

35

560

29

32

36

570

30

33

37

580

30

34

38

590

31

34

39

590

31

35

40

600

32

36

41

610

32

36

42

620

33

37

43

630

34

39

44

640

35

40

45

650

35

 

46

660

36

 

47

670

37

 

48

680

37

 

49

680

38

 

50

690

39

 

51

700

39

 

52

720

40

 

53

730

   

54

740

   

55

760

   

56

770

   

57

790

   

58

800

   

Source: Scoring Your SAT Practice Test #7

Chỉ cần nhìn qua những bảng này, bạn có thể thấy những sự khác biệt nhỏ trong cách chuyển đổi từ điểm thô sang điểm chính thức giữa các phần Toán, Đọc và Viết.

Đối với phần thi Toán, nếu bạn đạt 40 điểm thô, bạn có thể đạt 620 điểm ở Test #6 nhưng chỉ đạt 600 ở Test #7. Điều này cho thấy rằng phần Toán ở Test #7 dễ hơn một chút so với Test #6. Tại sao? Ở Test #7, bạn phải trả lời đúng nhiều câu hỏi hơn (và đạt 42 điểm thô) để đạt được 620 điểm chính thức.

Phần Đọc cũng tương tự vậy. Bạn có thể đạt điểm 40 hoàn hảo phần Đọc trong Test #6, ngay cả khi bạn bỏ lỡ một câu hỏi (và đạt 51 điểm thô). Tuy nhiên, ở Test #7, nếu bạn không trả lời một câu hỏi, điểm phần Đọc của bạn chỉ là 39. Một lần nữa, chúng ta có thể thấy sự khác biệt trong độ khó giữa hai bài thi: phần Đọc ở Test #6 khó hơn một chút so với Test #7, và vì thế được điều chỉnh để đảm bảo rằng ngay cả khi bạn bỏ lỡ một câu trả lời bạn vẫn có thể đạt được điểm hoàn hảo.

Bạn sẽ thấy điểm khác biệt tương tự giữa điểm phần Viết trong các bài thi khác nhau. Nếu bạn đạt 42 điểm thô bạn vẫn có thể đạt điểm cuối cùng gần tuyệt đối (39) ở Test #6 nhưng lại chỉ dành được 37 điểm khi làm Test #7.

Đặc biệt, qua những bảng này, chúng ta có thể chắc chắn rằng điểm thô SAT không luôn luôn được chuyển đổi sang cùng một điểm chính thức cho mỗi bài thi. Vì vậy trong khi bạn không thể chắc chắn bao nhiêu câu hỏi bạn cần trả lời chính xác trong bài thi để đạt được điểm mình muốn, bạn có thể sử dụng những bảng trên để hình dung ra cách chuyển đổi từ điểm thô sang điểm chính thức vào ngày thi.

đường cong SAT

3. Đường cong SAT thay đổi như thế nào qua thời gian?

Bởi vì bài thi new SAT cũng còn khá mới nên không dễ để biết được đường cong SAT đã thay đổi như thế nào mỗi năm. Mặc dù vậy, chúng ta có thể nhìn vào một số bảng điểm chính thức từ một vài năm trước để cảm nhận xu hướng chung của bài thi SAT mới.

Bảng điểm cho chúng ta biết cách chuyển đổi từ điểm thô sang điểm chính thức trong toàn bộ một năm. Chính vì sự phân tích này, chúng ta sẽ nhìn vào sự khác biệt giữa khoảng thời gian 10 năm, sử dụng bảng chuyển đổi của hai giai đoạn 2005-06 với 2015-16.

Bảng chuyển đổi điểm giai đoạn 2005-06

Điểm thô

Critical Reading

Điểm thô

Toán

Điểm thô

Viết (Multiple Choice)

67

800

       

65

790-800

       

60

710-740

       

55

660-680

54

800

   

50

620-640

50

710-750

49

800

45

580-600

45

650-690

45

700-770

40

550-570

40

610-640

40

630-670

35

520-530

35

570-600

35

570-610

30

490-500

30

530-550

30

520-560

25

460-470

25

490-510

25

480-510

20

420-440

20

450-470

20

440-470

15

390-410

15

410-430

15

400-430

10

350-380

10

370-390

10

350-380

5

290-330

5

310-340

5

300-330

0

200-270

0

210-260

0

210-260

-5

200

-5

200

-5

200

Source: SAT Raw Score to Scaled Score Ranges 2005-06

Bảng chuyển đổi điểm giai đoạn 2015-16

Điểm thô

Critical Reading

Điểm thô

Toán

Điểm thô

Viết (Multiple Choice)

67

800

       

65

790-800

       

60

710-740

       

55

650-680

54

800

   

50

610-630

50

700-730

49

800

45

570-590

45

650-670

45

690-720

40

540-560

40

600-620

40

620-650

35

510-520

35

560-570

35

560-600

30

480-490

30

520-530

30

510-550

25

450-460

25

480-490

25

470-500

20

420-430

20

440-460

20

420-460

15

380-400

15

400-420

15

380-410

10

340-360

10

350-380

10

340-370

5

290-320

5

300-330

5

280-320

0

200-240

0

220-260

0

200-240

-5

200

-5

200

-5

200

Source: SAT Raw Score to Scaled Score Range 2015-16

Trước khi chúng ta phân tích mỗi bảng chuyển đổi, hãy nhớ rằng những bảng này dành cho bài thi SAT cũ; vì vậy, phần điểm Đọc và Viết không kết hợp để tạo thành điểm EBRW như hiện tại. Thêm vào đó, không giống bài SAT mới, ở phiên bản cũ bạn có thể đạt điểm âm vì trả lời sai câu hỏi.

Hãy bắt đầu với phần Toán. Theo số liệu ở trên, 50 điểm thô phần Toán có thể chuyển đổi thành 750 điểm chính thức trong giai đoạn thi 2005-06 nhưng chỉ đạt 730 trong giai đoạn 2015-16. Tương tự, nếu bạn nhìn vào điểm chính thức khả thi cao nhất cho mỗi phần Toán, bạn sẽ thấy rằng điểm cao nhất trong giai đoạn 2005-06 hầu như luôn cao hơn so với giai đoạn 2015-16. Điều này cho chúng ta thấy rằng, trung bình, phần Toán trong bài thi toán 2005-06 khó hơn so với bài thi trong giai đoạn 2015-16. Bằng chứng là việc bạn cần phải đạt được điểm thô cao hơn ở năm 2015-16 để đạt được điểm chính thức tương đương trong giai đoạn 2005-06.

Nhưng những phần khác của bài thi thì sao? Trong phần viết, bạn từng có khả năng đạt 49 điểm thô. Trong giai đoạn 2005-06, bạn có thể đạt được 770 điểm chỉ với 45 điểm thô nhưng chỉ đạt 720 nếu có điểm thô ở mức tương tự vào giai đoạn 2015-16. Và với phần Critical Reading, hai giai đoạn có bảng chuyển đổi điểm gần như tương đương, chênh lệch chỉ ở mức 10 điểm.

Dựa vào tất cả những thông tin này, sau đó, chúng ta có thể kết luận gì về đường cong SAT? Những bảng phân tích điểm trên cho thấy rằng số lượng câu hỏi phải trả lời chính xác để đạt điểm nhất định gần như không đổi qua các năm. Nói chung, khác biệt giữa điểm chính thức cho mỗi phần thi là không đáng kể - thường ở mức chênh lệch 10-20 điểm. Vì vậy, những điều này - cùng với sự thật là tỷ lệ phần trăm bài thi SAT gần như không đổi mỗi năm - ngầm định rằng độ khó bài thi SAT vẫn tương đối ổn định theo thời gian.
 

bài thi SAT

4. Sử dụng hiệu quả thông tin từ đường cong SAT: 5 điều nên và không nên làm

Cho đến bây giờ, bạn có thể tự hỏi rằng làm sao đường cong SAT có thể giúp bạn. Dưới đây là những lời khuyên nên và không nên làm khi áp dụng những thông tin về hệ thống equating để từ đó bạn có thể hành động để đạt được điểm SAT bạn mong muốn.

Nên:

  • Sử dụng bảng chuyển đổi điểm thô để dự đoán cần bao nhiêu câu trả lời chính xác để đạt được điểm bạn muốn. Lời khuyên là trước tiên bạn phải xác định được mức điểm SAT mong muốn. Một khi bạn có được điểm mong muốn rồi, hãy sử dụng bất kỳ bảng chuyển đổi điểm thô nào từ bài thi thử để có cảm giác về điểm thô bạn sẽ cần cho mỗi phần để có thể đạt được điểm bạn muốn.
  • Đừng quá tin vào đường cong SAT. Mặc dù quá trình equating có thể giúp ích nhưng cuối cùng chẳng có ai (trừ College Board) biết chính xác công thức equating cho lần bạn thi cả. Vì vậy, đừng lo lắng quá về điểm thô và cách thức chúng được chuyển đổi thành điểm chính thức - chỉ cần biết rằng khi bạn có thể sử dụng bảng chuyển đổi để tính toán số câu trả lời đúng bạn cần, số liệu này không thể áp dụng 100% cho bất kỳ một bài thi nhất định nào của bạn.

Không nên:

  • Nhầm lẫn giữa quy trình equating của bài thi SAT với một đường cong bình thường. Như đã nói ở trên, không có đường cong SAT nào cả - ít nhất là không phải theo cách hiểu thông thường. Trong bài thi SAT, điểm số của thí sinh khác không ảnh hưởng gì tới điểm số của bạn (mặc dù nó ảnh hưởng tới phần trăm SAT). Yếu tố duy nhất ảnh hưởng tới điểm chính thức của bạn là quá trình equating - quy trình này thay đổi theo từng lần thi SAT để đảm bảo điểm số cuối cùng thể hiện đúng nhất khả năng của thí sinh dù thí sinh đó làm bài thi vào thời gian nào.
  • Cho rằng thời điểm bạn thi sẽ ảnh hưởng tới điểm số của mình. Một lần nữa, đây là một sự hiểu nhầm phổ biến. Nhiều người tin rằng những lần thi nhất định sẽ dễ thở hơn so với những lần thi khác do sự khác biệt về độ khó cũng như khả năng của những người cùng dự thi. Nhưng điều này không hề đúng. Quy trình equating sẽ đảm bảo không ai đạt được điểm cao hơn/thấp hơn khả năng của mình.
  • Cố gắng “đánh lừa” hệ thống. Bởi vì bạn không thể biết chắc cách thức chuyển đổi điểm, việc dùng những gì chúng ta biết về quy trình equating để đánh lừa hệ thống và ghi được điểm cao hơn là hoàn toàn bất khả thi. Bất kỳ ai cho rằng điều này khả thi là hoàn toàn sai.

5. Nhớ lại: Đường cong SAT là gì? Cách thức hoạt động?

Vậy điểm thi SAT bị bẻ cong? Nói ngắn gọn thì, không, không có đường cong SAT nào cả. Tuy nhiên, College Board có sử dụng hệ thống equating để đảm bảo điểm SAT chính thức luôn luôn phản ánh đúng năng lực của thí sinh, dù họ làm bài thi vào thời điểm nào đi chăng nữa.

Mặc dù không có cách nào để biết chắc cách thức chuyển đổi điểm từ điểm thô sang điểm chính thức nhưng bạn có thể sử dụng bảng chuyển đổi điểm từ những bài thi thử chính thức để giúp bạn dự đoán số lượng câu trả lời đúng bạn cần vào ngày thi chính thức và đạt được điểm số mong muốn. Tuy nhiên, những bảng chuyển đổi này không đáng tin 100%, bởi mỗi bài thi sẽ sử dụng một công thức equating khác nhau (chỉ có College Board mới biết được).

Cuối cùng, dừng cố gắng sử dụng đường cong SAT để gian lận. Miễn là bạn học tập chăm chỉ và sử dụng những nguồn tài liệu đáng tin, bạn sẽ luôn có thể đạt được điểm SAT cao (và trường học bạn mơ ước) như bạn muốn.

Biên dịch: Thảo Nguyên

Nguồn tham khảo: Prepscholar