Cập nhật lịch thi SAT - SAT II năm 2019 chính thức mới nhất từ College Board. Cùng HOLA xem ngay để có kế hoạch đăng ký và ôn thi phù hợp.

Lịch thi SAT I năm 2019

SAT I được tổ chức 4 lần trong 1 năm với các kì tháng 3, tháng 5, tháng 10 và tháng 12. Cho đến thời điểm hiện tại, College Board (đơn vị tổ chức kì thi) mới chỉ công bố ngày thi cũng như mở đơn đăng kí SAT tháng 3 và 5.

Deadlines là 11:59 p.m theo múi giờ miền Đông (Eastern Time), Mỹ.
 
Ngày thi Early Registration thông qua người đại diện Hạn đăng ký Hạn nộp phí
9/3, 2019 23/1, 2019 8/2, 2019 27/2/2019
4/5, 2019 20/3, 2019 5/4, 2019 24/4, 2019

Ngày công bố điểm SAT I

Hầu hết điểm SAT I thường được công bố 2 tuần sau ngày thi qua email, có 1 số dịch vụ sẽ thu thêm mức phí nhất định như thông báo điểm qua tin nhắn điện thoại, gửi bản cứng về địa chỉ nhà… 

Lịch thi SAT II năm 2019

SAT II được tổ chức ở hầu hết các nước ít nhất 5 lần/năm: Tháng 5, tháng 6, tháng 10, tháng 11 và tháng 12. Cho đến thời điểm hiện tại, College Board (đơn vị tổ chức kì thi) mới chỉ công bố ngày thi cũng như mở đơn đăng kí SAT tháng 5 và 6.

Deadlines là 11:59 p.m theo múi giờ miền Đông (Eastern Time), Mỹ.
 
Ngày thi Bài SAT II  Early Registration thông qua người đại diện Hạn đăng ký Hạn nộp phí
4/5, 2019
 • Literature
 • U.S. History
 • Mathematics Level 1
 • Mathematics Level 2
 • Biology E/M
 • Chemistry
 • Physics
 • French
 • Spanish
20/3, 2019 5/4, 2019 24/4, 2019
1/6, 2019
 • Literature
 • U.S. History
 • World History
 • Mathematics Level 1
 • Mathematics Level 2
 • Biology E/M
 • Chemistry
 • Physics
 • French
 • German
 • Spanish
 • Modern Hebrew
 • Italian
 • Latin
17/4, 2019 3/5, 2019 22/5, 2019

Ngày công bố điểm SAT II

Cũng như SAT I, Hầu hết điểm SAT II thường được công bố 2 tuần sau ngày thi. Điểm SAT II của tháng 6 có thể mất nhiều thời gian để công bố hơn những lần thi khác trong năm.  

* Lưu ý: Những ngày tổ chức cả SAT I và SAT II, học sinh chỉ được chọn thi 1 trong 2 kỳ thi này.

Nguồn tham khảo:
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register/international 
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat-subject-tests/register/international-registration/test-dates-deadlines